Πολιτική απορρήτου δεδομένων /

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων σκοπό έχει να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο εμείς, η Europe rent a car ενοικιάζουμε αυτοκίνητα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας ή ακόμα και όταν επισκέπτεστε μόνο τον ιστότοπό μας και ποια δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή, το άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων.

Η προστασία των δεδομένων σας έχει μεγάλη σημασία για εμάς, γι ‘αυτό τα επεξεργαζόμαστε αυστηρά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ θα βρείτε μερικές από τις γενικές πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

α. Φορέας υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου δεδομένων (ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) είναι:

 

Europe rent a car

Ouranou Str.

71414  Ammoudara Heraklion Crete
Email:
 info@europecar.gr

Tel.: +30 2810 311712

β. Προστασία δεδομένων – Τα δικαιώματά σας

(i) Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς για το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, ποια δεδομένα είναι αυτά και ποιες είναι οι συνθήκες αυτής της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

(ii) Όταν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς να τα διορθώσουμε.

(iii) Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν έχει, ή δεν έχει πλέον, νομική βάση ή έχει υπάρξει νομική βάση λόγω της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησής σας ή η επεξεργασία είναι παράνομη, έχετε το δικαίωμα , υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να απαιτήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

(iv) Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς είναι παράνομη ή έχει αμφισβητήσιμη νομιμότητα, ενδέχεται να απαιτήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

(v) Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας , μπορείτε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

(vi) Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, ενδέχεται να απαιτήσετε από εμάς να σας αφήσουμε να έχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε κατάλληλα δομημένη και αναγνώσιμη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον ελεγκτή δεδομένων ή να τα μεταδώσετε από εμάς σε άλλο ελεγκτή.

(vii) Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εκτός εάν οι παρούσες διατάξεις ορίζουν μια συγκεκριμένη μέθοδο για την απόσυρση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τέτοια απόσυρση μέσω email ή με επιστολή στη διεύθυνση (email) που αναφέρεται παραπάνω. Εάν και όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

α. Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Πραγματοποίηση κρατήσεων και αγορών κουπονιών μέσω της ιστοσελίδας μας

(ii) Ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. βελτίωση και διασφάλιση της απόδοσής του

(iii) Ταξινόμηση μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου και απάντηση σε αυτά τα μηνύματα

(iv) Επιβολή ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων · για το σκοπό αυτό ορισμένες δραστηριότητες που εκτελείτε στον ιστότοπό μας καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής, για παράδειγμα το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια μιας κράτησης κάνετε κλικ σε ένα πλαίσιο ελέγχου για να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας. Μπορούμε λοιπόν να αποδείξουμε αργότερα ότι αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας

(v) Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καταγραφής πληροφοριών και υποβολής εκθέσεων, όπου είναι νομικά απαραίτητο. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων που κάνουμε όταν απαντάμε σε αίτημα που υποβάλατε για πληροφορίες βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

β. Πηγή των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά από εσάς όταν τα παρέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια μιας κράτησης.

 

γ. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής:

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του ιστότοπού μας και του εργασιακού μας περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ως επεξεργαστές. Επίσης, θα τους δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω.

 

• Νομικές διαφορές, ανάγκες πληροφόρησης και αναφοράς:

Όπου είναι απαραίτητο για τον προαναφερόμενο σκοπό α(iv), επιτρέπεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους δικηγόρους μας και στα δικαστήρια. Όπου είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού α(v) και υποχρεωτικό από το νόμο, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένες αρχές ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

δ. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα θεωρούμε ότι αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω και για όσο διάστημα επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάθε περίπτωση για την περίοδο διατήρησης δεδομένων που ορίζεται από το νόμο ή έως ότου λήξει ο νόμιμος περιορισμός για πιθανές νομικές αξιώσεις. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπου και για όσο χρειαζόμαστε για την επιβολή ή την υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις.

 

ε. Εθελοντική παροχή προσωπικών δεδομένων

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι κατ ‘αρχήν εθελοντική. Εάν δεν παρέχετε τα δεδομένα, ωστόσο, πιθανότατα δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ή ίσως δεν θα μπορείτε να κάνετε κράτηση οχήματος μέσω της ιστοσελίδας μας, ή δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε τις κρατήσεις και ενδεχομένως να μην μπορείτε να προωθήσετε σε εμάς το ερώτημα επικοινωνίας σας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης, στη φόρμα επικοινωνίας, στην οθόνη τιμολογίου και για εγγραφή, τα δεδομένα που πρέπει να δηλώσετε επισημαίνονται ως τέτοια. Η παροχή όλων των άλλων δεδομένων είναι εθελοντική και δεν απαιτείται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.

ζ. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα α(ii).

η. Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookie”, αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Η επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Analytics πραγματοποιείται για τον σκοπό που αναφέρεται ως α(ii).

Οι πληροφορίες από τα cookies αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και των διευθύνσεων URL των ιστότοπων στις οποίες έχετε πρόσβαση) μεταδίδονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ (USEU Privacy Shield) και έτσι διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ. Δεν αποθηκεύουμε κανένα από τα δεδομένα σας που συλλέγονται σε σχέση με το Google Analytics.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα ανωνυμοποίησης IP που προσφέρει το Google Analytics. Επομένως, η διεύθυνση IP σας καθίσταται ανώνυμη από την Google μόλις λάβει τέτοια διεύθυνση. Εκ μέρους μας η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να εκτελέσει για εμάς άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε σχέση με την υπηρεσία Google Analytics δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα Google. Η ανάλυση βασίζεται επομένως μόνο σε ανώνυμα δεδομένα.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies μέσω της σχετικής ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση πιθανότατα δεν θα μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου. Μπορείτε, επιπλέον, να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων σας σε σχέση με το Google Analytics, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης της Google και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/us.html

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την ενοικίαση και τη χρήση ενός από τα ενοικιαζόμενα οχήματά μας.

α. Σκοποί επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς σε σχέση με την ενοικίαση οχήματος:

(i). Εκτέλεση της σύμβασης ενοικίασης και παροχή των υπηρεσιών που οφείλονται βάσει σύμβασης: Αυτό συνεπάγεται ιδίως την παροχή του οχήματος για κράτηση και των πρόσθετων κρατήσεων.

(ii). πληρωμή της οφειλής για την ενοικίαση του οχήματος κατά την παράδοσή του σε εσάς.

(iii). Εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία: Αυτό περιλαμβάνει κυρίως την επαφή μαζί σας, για παράδειγμα όταν διαπιστώνουμε ότι αντικείμενα έχουν ξεχαστεί στο όχημα στο τέλος της ενοικίασης, αλλά και όταν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με την κράτησή σας ( π.χ. επειδή ένα όχημα που έχετε κρατήσει απροσδόκητα δεν είναι διαθέσιμο).

(iv). Έλεγχος διπλώματος οδήγησης.

(v). Στατιστική καταγραφή της ενοικίασής σας, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικά.

(vi). Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταγραφής, πληροφόρησης και αναφοράς, όταν το απαιτούν οι νομικές υποχρεώσεις.

(vii). Επιβολή ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων. Αυτό περιλαμβάνει την επιβολή νομικών αξιώσεων εναντίον σας για μη πληρωμή ή σύντομη πληρωμή τελών ενοικίασης, απλήρωτων χρεώσεων καυσίμων ή διοικητικών τελών και νομικών αξιώσεων για ζημίες μετά από ατύχημα ή απώλεια ενός οχήματος ή των αξεσουάρ του εναντίον σας ή έναντι τρίτων (ασφαλιστές, άλλοι οδηγοί). Περιλαμβάνει επίσης την υπεράσπιση ενάντια σε νομικές αξιώσεις λόγω κακής απόδοσης, για εικαζόμενα υπερβολικά τέλη ενοικίασης ή για αδίκως χρεωμένα τέλη.

β. Πηγή προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα α παραπάνω, είναι κατά κανόνα, λαμβανόμενα από εσάς και εσάς μόνο. Αυτά είναι δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της κράτησης, όταν παραλαμβάνετε το όχημα, όταν αναφέρετε ζημιά ή υποβάλλετε αναφορά ατυχήματος ή με κάποιον άλλο τρόπο.

 

Στις παρακάτω περιπτώσεις λαμβάνουμε επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς από τρίτους:

 

Ατύχημα, ζημιά ή απώλεια που σχετίζεται με το ενοικιαζόμενο όχημα:

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το ατύχημα, τη ζημία που προκλήθηκε και το ζήτημα της υπαιτιότητας του έταιρου εμπλεκόμενου στο ατύχημα, μάρτυρες, αστυνομία, αρχές επιβολής του νόμου ή ασφαλιστές και να επεξεργαστούμε τέτοια δεδομένα για σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα α, παραπάνω.

 

• Πρόστιμα:

Εάν σας επιβληθεί πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, παράνομη στάθμευση, διόδια ή άλλα διοικητικά αδικήματα, πληροφορίες σχετικά με τέτοια παραβίαση πιθανώς θα μας διαβιβαστούν από την αστυνομία ή άλλες διοικητικές και αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου.

 

• Κράτηση μέσω εταιρείας ή εκ μέρους εταιρείας:

Εάν το όχημα ενοικιάζεται για εσάς μέσω εταιρείας ή για λογαριασμό εταιρείας, τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για την κράτηση (στοιχεία επικοινωνίας, δίπλωμα οδήγησης, ημερομηνία γέννησης, ειδικά αιτήματα ενοικίασης, κατά περίπτωση δεδομένα πληρωμής) πιθανώς θα μας δοθούν από την εταιρεία ή τον οργανισμό που πραγματοποιεί την κράτηση.

 

γ. Νομική βάση  της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

• Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό α(i):

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό είναι ότι αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ενοικίασης με εμάς.

 

• Επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό α(ii):

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον μας για τη χρέωση του προσυμφωνηθέν ποσού βάσει της σύμβασης ενοικίασης στην πιστωτική σας κάρτα, σε περίπτωση που επιλεγεί αυτός ο τρόπος πληρωμής από εσάς.

• Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό α(iii):

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον μας να σας προσφέρουμε καλή εξυπηρέτηση πελατών και να διασφαλίσουμε ότι έχετε ικανοποιητική εμπειρία ως πελάτης.

 

• Επεξεργασία δεδομένων για τον σκοπό α(iv):

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτόν τον σκοπό είναι ότι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τη νομική μας υποχρέωση να ελέγξουμε το δίπλωμα οδήγησής σας πριν παραδώσουμε το όχημα σε εσάς.

 

• Επεξεργασία δεδομένων για σκοπό α(v):

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι το νόμιμο ενδιαφέρον μας για τη χρήση στατιστικής ανάλυσης ώστε να κάνουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας όσο πιο ελκυστικά γίνεται.

 

• Επεξεργασία δεδομένων για σκοπό α(vi):

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, συγκεκριμένα τις υποχρεωτικές απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων, απαιτήσεις πληροφοριών (σχετικά με το ποιος οδήγησε το όχημα και αιτήματα για πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου) και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

 

• Επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό α(vii):

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι ότι έχουμε έννομο συμφέρον να επιβάλουμε τυχόν νομικές αξιώσεις που υπάρχουν ή θα μπορούσαν να προκύψουν εναντίον σας σε σχέση με την ενοικίαση των οχημάτων μας και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας ενάντια σε τέτοιες αξιώσεις.

 

δ. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν και όταν νοικιάσετε ένα όχημα από εμάς, πιθανότατα θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Αυτή η ενότητα ορίζει τα εν λόγω τρίτα μέρη.

 

 

 

• Έλεγχοι ασφαλείας:

Για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας πριν από την παράδοση του οχήματος, μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

 

Μεταφορά δεδομένων σε περίπτωση ζημίας, απώλειας οχήματος ή μετά από ατυχήματα:

Εάν το όχημα ή τα αξεσουάρ του καταστραφούν, χαθούν ή κλαπούν κατά τη διάρκεια μίσθωσης ή το όχημα εμπλακεί σε ατύχημα, μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους προαναφερθέντες σκοπούς α(vi) και α(vii) στην αστυνομία, στις αρχές επιβολής του νόμου, στους ασφαλιστές, στα αντιτιθέμενα μέρη ενός ατυχήματος, στους ειδικούς και στους νόμιμους εκπροσώπους μας.

 

• Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και πληρωμών:

Για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και του εργασιακού μας περιβάλλοντος, χρησιμοποιούμε τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ως επεξεργαστές. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (ενότητα α). Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός που αναφέρεται παραπάνω ως α(ii), τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανώς θα διαβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

 

• Πάροχοι οδικής βοήθειας:

Εάν κάνετε χρήση της υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας, η υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται από έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον σχετικό πάροχο υπηρεσιών.

 

Νομικές διαφορές, απαιτήσεις πληροφόρησης και αναφοράς:

Όπου είναι απαραίτητο για τον προαναφερόμενο σκοπό α(vii), επιτρέπεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους νόμιμους εκπροσώπους μας και στα δικαστήρια. Όπου είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό από το νόμο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού α(vi), θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένες αρχές ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

ε. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα θεωρούμε ότι αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω και για όσο διάστημα επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάθε περίπτωση για την περίοδο διατήρησης δεδομένων που ορίζεται από το νόμο ή έως ότου λήξει ο νόμιμος περιορισμός για πιθανές νομικές αξιώσεις. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου και για όσο χρειαζόμαστε για την επιβολή ή την υπεράσπιση ενάντια σε συγκεκριμένες νομικές αξιώσεις.

ζ. Εθελοντική παροχή προσωπικών δεδομένων

Όταν κάνετε κράτηση για ένα όχημα μαζί μας, τα δεδομένα που είστε υποχρεωμένοι να δώσετε για να κλείσετε ένα όχημα μαζί μας επισημαίνονται ως τέτοια. Εάν δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να σας νοικιάσουμε ένα όχημα. Τα δεδομένα που δεν επισημαίνονται ως υποχρεωτικά δεν χρειάζεται να παρέχονται για να μπορέσουμε να σας νοικιάσουμε ένα όχημα.

 

 

Επιστροφή
WhatsApp
Europe Rent a Car
Viber
Email
Scroll to Top